10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny