Koľko si priplatíme za sladené nápoje?

Príklady reprezentatívnych tovarov z každej kategórie v prípadoch plného prenesenia dane zo sladených nealkoholických nápojov a DPH do spotrebiteľských cien nápojov.