Lidt under 13.000 deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Heraf var 1.279 akademikere.
I diagrammet er enkelte svarkategorier udeladt for overskuelighedens skyld.