Polyfarmacie per gewest

% van de rechthebbenden per leeftijdscategorie en gewest