Vývoj počtu divákov Nemocnice v roku 2023

Za obdobie 10.1.2023 - 24.8.2023, cieľová skupina 12+, LIVE+VOSDAL a Hostia.