Evolución por partidas do gasto dos galegos e galegas entre os anos 2008 e 2018