Statistiken visar störst minskning av andelen tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i den kommunala grundskolan i procentenheter. Gäller läsåret 2017/18 jämfört med 2014/15.