Позиции на украинските и руските сили по данни от 8 ноември