10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w listopadzie 2023 r.