Antall ledige stillinger sesongjustert ved Census X-13-metoden.