De vraag werd gesteld: hoeveel geld verwacht u de komende tien jaar ongeveer te moeten investeren in het verbeteren van de riolering? Van Hulst, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg kregen we geen opgave.