Broj korisnika duhana po spolu

(izraženo u milionima)