Noot: (Geen) gebruik: geen handelingen in dit domein gesteld of geen internet gebruikt in de voorbije 3 maanden. De gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in