Antall søkere per faste lærerstilling siste 12 måneder