Número de apartamentos turísticos rexistrados en cada concello (xuño 2019)