Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w 5 powiatach (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) o największym ubytku