Karaktergennemsnittene dækker over perioden 2012-2018. Listen indeholder kun kommuner, hvor elever har været til franskeksamen mindst tre af periodens syv år. Vælg 'Hent data' for de præcise karaktergennemsnit.