Liczba samobójstw w Polsce w przeliczeniu na 100 tys. osób