Wykres przedstawiający podział w produkcji energii elektrycznej z poszczególnych źródeł.