Vëllimi i këmbimit të mallrave të Maqedonisë së Veriut nga janari deri në dhjetor 2021