Taxa de variación anual do número de nacementos en 2018 (%)