Zestawienia danych pochodzą z badania AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH Sp. z o.o., realizowanego na próbie ludności Polski powyżej 4 roku życia. Obecnie panel badawczy liczy 2 000 gospodarstw domowych (ponad 5000 osób powyżej 4. roku życia). Badanie to jest obecnie jedynym dostępnym na polskim rynku ciągłym pomiarem telemetrycznym telewizji. Struktura panelu badawczego konstruowana jest na podstawie danych GUS oraz wyników tzw. badania założycielskiego realizowanego każdego roku w dwóch falach na łącznej próbie 8000 gospodarstw domowych. Pominięto programy poniżej 0,1%.