Her blir ansatte tatt ut i streik

Det vil komme en mer detaljert oversikt 16. mai, som viser hvor mange som blir tatt ut ved den enkelte arbeidsplass. Denne oversikten viser kun hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt.