Xeración e demanda de electricidade en Galicia (GWh)