DNN reklame-tv står bak blant annet TV Norge og Eurosport, mens NENT har Viasat og TV 3.