* Tallene for Oslo kommune inkluderer lønnsoppgjøret for 2018. Det gjør ikke tallene fra NHO på grunn av at oppgjøret havnet i tvungen lønnsnemnd som p.d ikke er ferdig behandlet. Tre sykepleiere fra hjemmesykepleien i Aleris er ikke med i denne lønnsoversikten på grunn av hensyn til personvern.