Omröstningar om rättsstaten i EU-parlamentet | 2019–2024

Grafiken visar hur de åtta svenska partierna röstade när EU-parlamentet kritiserade brister i rättsstatens principer i medlemsländer från juli 2019 till mars 2024. För musen över grafiken för mer information.