Total årslønn basert på månedslønn og faste tillegg i september 2017, for vitenskapelige stillinger ved statlige universiteter og høyskoler.