Kjøtt og vann

Oversikten viser mengden rent kjøtt i prosent av innholdet i pakken. Vann er ellers hovedingrediens, men også krydder og andre tilsetningsstoffer benyttes.