Diagrammet viser antall definerte døgndoser/1000 innbyggere/døgn – det vil si hvor stor promille av befolkningen som vil kunne få behandling med medikamentene daglig basert på innrapporterte omsetningstall.
 f 
in