Getoonde aantal is het gemiddelde per school voor de vijf Amsterdamse categorale gymnasia. De gemiddelden zijn berekend over twee instroomcohorten, gestart in september 2012 en 2013.