Grafiek 2. Uitgaven naar financieringsbron in 2021, in % van het totaal