Asylansökningar i EU | juni 2023

Staplarna visar det totala antalet inkomna asylansökningar i EU-länderna i juni 2023.