Formentlig ender februar i år med mellem 115 og 120 millimeter nedbør.