Análise da extensión do lume en masas arbóreas de distintas especies e dificultades para a súa extinción