Pri letnih prihodkih nismo upoštevali regresa, izračun velja, če ni drugih prihodkov.