Oversikten er hentet fra DN500 og er målt etter selskapets driftsinntekter.