I 2019 var det ti færre som mistet autorisasjonen enn i 2018. I 2017 mistet 70 sykepleiere autorisasjonen. Dette året behandlet Helsetilsynet mange saker.