Barn som riskerar fattigdom eller social utestängning | 2022

Staplarna visar andelen unga under 18 år som fyller ett av de tre kriterierna för att riskera fattigdom eller social utestängning.