Nezamestnanosť prešľapuje na mieste

Mesačný vývoj evidovanej a disponibilnej miery nezamestnanosti od začiatku roka 2018 v percentách