Jaarevolutie = evolutie t.o.v. dezelfde maand in voorgaande jaar