Evolució del preu dels carburants des de maig de 2021

Preu per litre (en euros)