Kilde: Prognose for beskæftigelsestilskud fra KL, befolkningstal fra Kmmunale Nøgletal samt egne beregninger.