*Shënim: Bashkitë Delvinë, Has dhe Klos nuk kanë dërguar të dhëna për vitin kur është bërë investimi i fundit apo vlerën e investimeve