Opplagstall per kategori (totalkonsum). Tall i tusen.