Fylker: Kunnskapstesten

Tabellen viser resultatet bra+ og utmerket.