Priemerný starobný dôchodok vlani výrazne stúpol

Priemerná výška vyplácaných starobných dôchodkov v eurách od roku 2020