49 procent af grundskolelærerne har svaret 'i nogen', 'i mindre' eller 'i ringe grad'. 25 procent af gymnasielærerne har svaret det samme