Número de nacementos en Galicia por semestre na última década