Grafiek 1. Uitgaven voor sociale bescherming in België (lopende prijzen), per type, in miljoen euro (2012 - 2022)